Copyright 2005 J.C. Kessels

www.swat.piasta.pl


Przelicznik jednostek szybkoĥci transferu

 
bps (bitów na sekunde)
Bps (bajtów na sekunde)
kbps (kilobitów na sekunde)
kBps (kilobajtów na sekunde)
Mbps (megabitów na sekunde)
MBps (megabajtów na sekunde)
Gbps (gigabitów na sekunde)
GBps (gigabajtów na sekunde)
Tbps (terabitów na sekunde)
TBps (terabajtów na sekunde)

In data communications only the Metric definition of a kilobyte (1000 bajtów per kilobyte) is correct.
The binary definition of a kilobyte (1024 bajtów per kilobyte) is used in areas such as data storage (harddisk, memory),
but not for expressing bandwidth and throughput.